Το κεφάλαιο.

<<[...]Κάθε κεφάλαιο, είτε πνευματικό είτε υλικό, είνα αποτέλεσμα συλλογικης εργασίας και επομένως αποτελεί και συλλογική ιδιοκτησία.[...]
[...]Το αναμφισβήτητο και αδιαφιλονίκητο γεγονός της γενικής συμμετοχής σε κάθε είδος παραγωγής καθιστά κοινή την κάθε ατομική παραγωγ, έτσι ώστε κάθε προιόν που φτιάχνεται από τον παραγωγό, να υποθηκεύεται εκ των προτέρων από την κοινωνία.Ο παραγωγός έχει δικαίωμα μόνο σ αυτό το τμήμα του πρόιόντος το οποίο εκφράζεται από ένα κλάσμα ο παρανομαστής του οποίου ισούται με τον αριθμό των ατόμων από τα οποία αποτελείται η κοινωνία. Είναι αλήθεια ότι σε ανταπόδωση αυτός ο παραγωγός έχει δικαιώματα πάνω σε όλα τα προ'ι'όντα των άλλων, έτσι ώστε έχει μία αξίωση απ όλους, ακριβώς όπως όλοι έχουν μία αξίωση απ αυτόν, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτή η αμοιβαιότητα των υποθηκεύσεων , που απέχει απ το να εγκρίνει την ιδιοκτησία, καταστρεφει ακόμα έστω και τη νομη; [...]>>


το παραπάνω απόσπασμα είναι παρμένο από κάποιο βιβλιο