Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς

Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς
Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς
Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς
Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς
Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς
Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς
Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς
Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς
Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς
ε?