ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ

αραγε?

ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ

limited prints
printed in an Original Haidelberg
foil blocking
edition of 122
handnumbered
24*12 size
available
if you want it, contact
                        palms@gpocrew.com