θεσσαλια

στατικότητα, Μάιος 2013,
Σταυρός-Πολυνέρι Φαρσάλων, Ελλάδα